Informatie voor nieuwe leden

• Er worden twee competities gespeeld, namelijk een zaalcompetitie en veldcompetitie. De wedstrijden zijn op zaterdag en zondag (uitgezonderd de midweek en recreanten).

• Je verschijnt in sportkleding op trainingen. Sportschoenen zijn buiten voetbalschoenen en/of kunstgrasschoenen en in de zaal zaalschoenen.

• Tijdens de wedstrijden draag je de verplichte kleding, het rokje en shirt krijg je van de club. Verder draag je witte sokken en gepaste sportschoenen.

• Douchen is verplicht.

• Bij Altior hanteren wij de regel: niet trainen houdt in dat je zaterdag/zondag reserve bent.

• Om ervoor te zorgen dat er op tijd begonnen kan worden met de trainingen en de wedstrijden dient iedereen ervoor te zorgen dat zij 15 minuten voor het begin van de training aanwezig is, en 30 minuten voor het begin van de wedstrijd bij thuiswedstrijden aangekleed is.

• Voor de uitwedstrijden wordt een lijst gemaakt met hierop aangegeven op welke dag er waar moet worden gespeeld, hoe laat er wordt vertrokken en met welke auto’s. Ouders die zijn ingedeeld om te rijden en onverhoopt verhinderd zijn, moeten onderling ruilen met andere ouders.

• Het wassen van de shirtjes en rokjes gebeurt bij toerbeurt. De leiding van elk team houdt bij hoe vaak er door iemand is gewassen. De rokjes en shirtjes mogen niet in de wasdroger gedroogd worden.

• We kennen bij Altior geen herfstkampioenen.

• Het is erg belangrijk dat er goed en zorgvuldig met het materiaal en de kleedruimten wordt omgegaan. Ieder team is verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal (alle ballen bij elkaar en naar binnen, korven naar binnen als dit nodig is), en ieder team is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van het kleedlokaal. Haal een keer de trekker door de douche en een bezem over de vloer, dan is het voor de teams die na jullie komen ook nog prettig binnenkomen.

• Er is een KNKV app waarop alle wedstrijden, standenlijsten en uitslagen te vinden zijn. Deze kun je downloaden op je smartphone en/of tablet.

Vrijwilligerstaken
• Alle ouders of seniorenleden worden ingedeeld voor kantinedienst/zaalwacht. Seniorenleden worden ook ingedeeld om jeugdwedstrijden te fluiten. Kan er niet aan bovenstaande verplichtingen voldaan worden, dient er €50,00 te worden betaald per lid, tenzij het bestuur anders beslist. Indien er speciale omstandigheden zijn waarom je niet kan voldoen aan de verplichtingen, en je vrijstelling wilt van de verplichtingen en het te betalen bedrag, dien je (jaarlijks) een onderbouwd, schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur.

Senioren 1 en 2 (=selectie):

1.     Minimaal 5 wedstrijden per jaar/per lid fluiten voor het breedtekorfbal  van de A-,B-, C-jeugd

2.     Kantinedienst en zaalwacht volgens indeling

Senioren 3, 4, 5 (=niet–selectie):

1.     Minimaal 4 wedstrijden per jaar/per lid fluiten van de D-, E-, F-jeugd en Welpen

2.     Kantinedienst en zaalwacht volgens indeling

Dispensaties

1.     Dispensatie voor punt 1 en 2 voor bestuursleden, trainers/coaches van andere teams (max 3 trainers per team), TC en JTC, KNKV- of verenigings- scheidrechters.

2.     Dispensatie voor punt 1 voor andere commissieleden volgens bijlage

Recreanten/midweek:

1.     Kantinedienst en zaalwacht volgens indeling

Dispensaties

1.     Dispensatie voor punt 1 en 2 voor bestuursleden, trainers/coaches van andere teams (max 3 trainers per team), TC en JTC, KNKV- of verenigings- scheidrechters.

Dispensatie voor punt 1 voor andere commissieleden volgens bijlage.

A-jeugd:

1.     Fluiten van de D-, E-, F-jeugd en Welpen

Dispensaties

1.     Dispensatie voor punt 1 voor bestuursleden, trainers/coaches van andere teams (max 3 trainers per team)

Jeugd algemeen:

1.     Kantinedienst en zaalwacht volgens indeling

Dispensaties

1.     Dispensatie voor punt 1 voor bestuursleden, trainers/coaches van andere teams (max 3 trainers per team)